<big id="dppvl"><thead id="dppvl"></thead></big>

<sub id="dppvl"></sub>

    <big id="dppvl"><font id="dppvl"></font></big>

    <address id="dppvl"></address>

         <meter id="dppvl"><font id="dppvl"><b id="dppvl"></b></font></meter>
         <sub id="dppvl"><sub id="dppvl"><font id="dppvl"></font></sub></sub> <progress id="dppvl"><font id="dppvl"></font></progress>
         <sub id="dppvl"><thead id="dppvl"><cite id="dppvl"></cite></thead></sub>

          特殊材質螺絲

          照片 內六角螺栓(鉭) 內六角圓柱頭螺栓(相當于鎳鉻合金) 內六角圓柱頭螺栓(相當于鎳鉻合金/通孔型) 內六角圓柱頭螺栓(相當于哈氏合金 C-276) 內六角圓柱頭螺栓(相當于哈氏合金C-276/通孔型) 內六角圓柱頭螺栓(相當于哈氏合金 C-22) 內六角圓柱頭螺栓(相當于哈氏合金C-22/通孔型) 內六角圓柱頭螺栓(MAT21) 鎳制內六角圓柱頭螺栓
          產品名稱 內六角螺栓(鉭) 內六角圓柱頭螺栓(相當于鎳鉻合金) 內六角圓柱頭螺栓(相當于鎳鉻合金/通孔型) 內六角圓柱頭螺栓(相當于哈氏合金 C-276) 內六角圓柱頭螺栓(相當于哈氏合金C-276/通孔型) 內六角圓柱頭螺栓(相當于哈氏合金 C-22) 內六角圓柱頭螺栓(相當于哈氏合金C-22/通孔型) 內六角圓柱頭螺栓(MAT21) 鎳制內六角圓柱頭螺栓
          型號 SNSTA SNSI SVSI SNSH-C276 SVSH-C276 SNSH-C22 SVSH-C22 SNSMT SNSN
          特點 耐藥性 耐藥性
          耐熱
          耐藥性
          耐熱
          耐藥性 耐藥性 耐藥性 耐藥性 耐藥性 耐藥性
          耐熱
          材質 相當于鉻鎳鐵合金 相當于鉻鎳鐵合金 相當于哈氏合金 相當于哈氏合金 相當于哈氏合金 相當于哈氏合金 MAT21 純鎳 (Ni99.0%)
          表面處理 - - - - - - - - -
          螺紋直徑 M3 ~ M6 M3 ~ M8 M3 ~ M8 M3 ~ M8 M3 ~ M8 M3 ~ M8 M3 ~ M8 M3 ~ M8 M3 ~ M8
          CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
          商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情
          型號 SNSTA-M3 SNSTA-M4 SNSTA-M5 SNSTA-M6 SNSI-M3 SNSI-M4 SNSI-M5 SNSI-M6 SNSI-M8 SVSI-M3 SVSI-M4 SVSI-M5 SVSI-M6 SVSI-M8 SNSH-M3-C276 SNSH-M4-C276 SNSH-M5-C276 SNSH-M6-C276 SNSH-M8-C276 SVSH-M3-C276 SVSH-M4-C276 SVSH-M5-C276 SVSH-M6-C276 SVSH-M8-C276 SNSH-M3-C22 SNSH-M4-C22 SNSH-M5-C22 SNSH-M6-C22 SNSH-M8-C22 SVSH-M3-C22 SVSH-M4-C22 SVSH-M5-C22 SVSH-M6-C22 SVSH-M8-C22 SNSMT-M3 SNSMT-M4 SNSMT-M5 SNSMT-M6 SNSMT-M8 SNSN-M3 SNSN-M4 SNSN-M5 SNSN-M6 SNSN-M8
          照片 鉬制內六角埋頭螺栓 切口盤頭小螺釘(碳化硅) 帶切口圓柱頭小螺釘(鎢) 鎳鉻合金六角螺母 鉬制六角螺母 陶瓷六角螺母 鎳鉻合金墊圈 鉬制墊圈 蓋帽
          產品名稱 鉬制內六角埋頭螺栓 切口盤頭小螺釘(碳化硅) 帶切口圓柱頭小螺釘(鎢) 鎳鉻合金六角螺母 鉬制六角螺母 陶瓷六角螺母 鎳鉻合金墊圈 鉬制墊圈 蓋帽
          型號 SNFCM SICX-SX SNCW SHNI SHNM SCX-N SWAI-F SWAM-F SCAP-AL
          特點 耐熱 耐藥性
          耐熱
          耐藥性 耐藥性
          耐熱
          耐熱 耐藥性
          耐熱
          電絕緣性
          耐藥性
          耐熱
          耐熱 低排氣
          耐腐蝕
          材質 純鉬 碳化硅(SiC) 相當于鉻鎳鐵合金 純鉬 Al2O3(氧化鋁99.5%) 相當于鉻鎳鐵合金 純鉬 A5056
          表面處理 - - - - - - - - -
          螺紋直徑 M2 ~ M4 M3 ~ M5 M3 ~ M6 M3 ~ M8 M3 ~ M8 M3 ~ M10 - - M5 ~ M16
          CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
          商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情
          型號 SNFCM-M2 SNFCM-M3 SNFCM-M4 SICX-M3-SX SICX-M4-SX SICX-M5-SX SNCW-M3 SNCW-M4 SNCW-M5 SNCW-M6 SHNI-M3 SHNI-M4 SHNI-M5 SHNI-M6 SHNI-M8 SHNM-M3 SHNM-M4 SHNM-M5 SHNM-M6 SHNM-M8 SCX-M10-N SCX-M3-N SCX-M4-N SCX-M5-N SCX-M6-N SCX-M8-N SWAI-3-F SWAI-4-F SWAI-5-F SWAI-6-F SWAI-8-F SWAM-3-F SWAM-4-F SWAM-5-F SWAM-6-F SWAM-8-F SCAP-10-AL SCAP-3-AL SCAP-4-AL SCAP-5-AL SCAP-6-AL SCAP-8-AL
          照片 蓋帽
          產品名稱 蓋帽
          型號 SCAP-CE
          特點 耐熱
          耐藥性
          電絕緣性
          材質 Al2O3(氧化鋁99.5%)
          表面處理 -
          螺紋直徑 M5 ~ M16
          CAD CAD
          商品詳情 商品詳情
          型號 SCAP-10-CE SCAP-3-CE SCAP-4-CE SCAP-5-CE SCAP-6-CE SCAP-8-CE
          格鲁竞技