<big id="dppvl"><thead id="dppvl"></thead></big>

<sub id="dppvl"></sub>

    <big id="dppvl"><font id="dppvl"></font></big>

    <address id="dppvl"></address>

         <meter id="dppvl"><font id="dppvl"><b id="dppvl"></b></font></meter>
         <sub id="dppvl"><sub id="dppvl"><font id="dppvl"></font></sub></sub> <progress id="dppvl"><font id="dppvl"></font></progress>
         <sub id="dppvl"><thead id="dppvl"><cite id="dppvl"></cite></thead></sub>

          刻度刻印服務

          服務內容

          • 在引動器的側面激光刻印刻度。
          • 最適合工件的定位。
          • 可以從1個開始訂購。

          對象產品

          引動器
          GN291N-R1-SCR(鋼制)
          GN291N-R1-NI(不銹鋼制)

          訂購流程

          1. 請用符號指定刻度的角度。

          2. 請從A-F選擇刻度的方向和數字的方向。

          刻度長度為引動器的移動量L1。請在以下鏈接的尺寸表確認移動量L1。
          GN291N-R1-SCR(鋼制)
          GN291N-R1-NI(不銹鋼制)

          刻度開始位置H

          參閱下表,從所使用的滑塊的型號中指定從端面到刻度開始位置的距離H(以0.5mm為單位)。

          • ABCの場合
          • 単位:mm
           引動器 GN131.1 GN131.2 GN145.1 GN162.1 GN132.1 GN132.2 GN146.1 GN163.1

           GN291N-18-***-R1-SCR/NI 82.5 82.5 82.5 90        
           GN291N-30-***-R1-SCR/NI         122.5 122.5 122.5 127.5
           GN291N-40-***-R1-SCR/NI         145.5 145.5 145.5 152.5

           將H換為表中的值時,將滑塊移動至端部后,刻度0與滑塊的刻度側端面一致。

          • DEFの場合
          • 単位:mm
           引動器 GN131.1 GN131.2 GN145.1 GN162.1 GN132.1 GN132.2 GN146.1 GN163.1

           GN291N-18-***-R1-SCR/NI 57.5 57.5 57.5 50        
           GN291N-30-***-R1-SCR/NI         82.5 82.5 82.5 77.5
           GN291N-40-***-R1-SCR/NI         89.5 89.5 89.5 82.5

           將H換為表中的值時,將滑塊移動至端部后,刻度0與滑塊的刻度側端面一致。

          型號指定

          請指定引動器的產品型號和刻度的角度、方向、位置。


          也可變更刻度的單位、方向、長度、大小等。

          還可在手輪或管上激光刻印箭頭、指示、刻度、徽標等。
          請垂詢客戶中心

          格鲁竞技