<big id="dppvl"><thead id="dppvl"></thead></big>

<sub id="dppvl"></sub>

    <big id="dppvl"><font id="dppvl"></font></big>

    <address id="dppvl"></address>

         <meter id="dppvl"><font id="dppvl"><b id="dppvl"></b></font></meter>
         <sub id="dppvl"><sub id="dppvl"><font id="dppvl"></font></sub></sub> <progress id="dppvl"><font id="dppvl"></font></progress>
         <sub id="dppvl"><thead id="dppvl"><cite id="dppvl"></cite></thead></sub>

          柱塞

          照片 PAF PAFS FP MP MPS PBSH PBSHS PBF PBF-KN
          產品名稱 小型球頭柱塞 小型球頭柱塞(不銹鋼制) 小型球頭柱塞 - 帶尼龍鎖 小型球頭柱塞 - 帶尼龍鎖 小型球頭柱塞(不銹鋼制) 小型球頭柱塞 - 螺栓型 小型球頭柱塞 - 螺栓型 小型球頭柱塞 小型球頭柱塞
          型號 PAF PAFS FP MP MPS PBSH PBSHS PBF PBF-KN
          特點 性價比○ 性價比○ 輕載
          球旋轉
          重載
          球旋轉
          球旋轉 螺栓型 螺栓型 一字槽型 小型柱塞
          螺紋部材質 不銹鋼 不銹鋼 不銹鋼 不銹鋼 不銹鋼
          銷部材質 不銹鋼 不銹鋼 不銹鋼 不銹鋼
          螺紋直徑 M3 ~ M16 M3 ~ M16 M2 ~ M16 M2 ~ M16 M2 ~ M16 M4 ~ M12 M4 ~ M12 M3 ~ M24 M2 ~ M24
          載荷 1N ~ 116.3N 1N ~ 116.3N 0.7N ~ 49N 1.2N ~ 98N 1.2N ~ 116N 8N ~ 49N 8N ~ 49N 3N ~ 237N 0.8N ~ 237N
          防松件
          CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
          商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情
          型號 PAF-10-H PAF-10-H-P PAF-10-L PAF-10-L-P PAF-10-M PAF-10-M-P PAF-12-H PAF-12-H-P PAF-12-L PAF-12-L-P PAF-12-M PAF-12-M-P PAF-16-H PAF-16-H-P PAF-16-L PAF-16-L-P PAF-16-M PAF-16-M-P PAF-3-H PAF-3-H-P PAF-3-L PAF-3-L-P PAF-3-M PAF-3-M-P PAF-4-H PAF-4-H-P PAF-4-L PAF-4-L-P PAF-4-M PAF-4-M-P PAF-5-H PAF-5-H-P PAF-5-L PAF-5-L-P PAF-5-M PAF-5-M-P PAF-6-H PAF-6-H-P PAF-6-L PAF-6-L-P PAF-6-M PAF-6-M-P PAF-8-H PAF-8-H-P PAF-8-L PAF-8-L-P PAF-8-M PAF-8-M-P PAFS-10-H PAFS-10-H-P PAFS-10-L PAFS-10-L-P PAFS-10-M PAFS-10-M-P PAFS-12-H PAFS-12-H-P PAFS-12-L PAFS-12-L-P PAFS-12-M PAFS-12-M-P PAFS-16-H PAFS-16-H-P PAFS-16-L PAFS-16-L-P PAFS-16-M PAFS-16-M-P PAFS-3-H PAFS-3-H-P PAFS-3-L PAFS-3-L-P PAFS-3-M PAFS-3-M-P PAFS-4-H PAFS-4-H-P PAFS-4-L PAFS-4-L-P PAFS-4-M PAFS-4-M-P PAFS-5-H PAFS-5-H-P PAFS-5-L PAFS-5-L-P PAFS-5-M PAFS-5-M-P PAFS-6-H PAFS-6-H-P PAFS-6-L PAFS-6-L-P PAFS-6-M PAFS-6-M-P PAFS-8-H PAFS-8-H-P PAFS-8-L PAFS-8-L-P PAFS-8-M PAFS-8-M-P FP-10 FP-12 FP-16 FP-2 FP-3 FP-4 FP-5 FP-6 FP-8 MP-10 MP-12 MP-16 MP-2 MP-3 MP-4 MP-5 MP-6 MP-8 MPS-10 MPS-10-Z MPS-12 MPS-12-Z MPS-16 MPS-16-Z MPS-2 MPS-3 MPS-3-Z MPS-4 MPS-4-Z MPS-5 MPS-5-Z MPS-6 MPS-6-Z MPS-8 MPS-8-Z PBSH-10 PBSH-12 PBSH-4 PBSH-5 PBSH-6 PBSH-8 PBSHS-10 PBSHS-12 PBSHS-4 PBSHS-5 PBSHS-6 PBSHS-8 PBF-10 PBF-10-KS PBF-12 PBF-12-KS PBF-16 PBF-16-KS PBF-20 PBF-20-KS PBF-24 PBF-24-KS PBF-3 PBF-4 PBF-4-KS PBF-5 PBF-5-KS PBF-6 PBF-6-KS PBF-8 PBF-8-KS PBF-10-KN PBF-10-KSN PBF-12-KN PBF-12-KSN PBF-16-KN PBF-16-KSN PBF-20-KN PBF-20-KSN PBF-24-KN PBF-24-KSN PBF-2-KN PBF-3-KN PBF-4-KN PBF-4-KSN PBF-5-KN PBF-5-KSN PBF-6-KN PBF-6-KSN PBF-8-KN PBF-8-KSN
          照片 PBF-KN-A4-CE PNBF PNBF-KN PPP-N PPP-P PWF PPSS PPR PPRH
          產品名稱 小型球頭柱塞 小型球頭柱塞 小型球頭柱塞 塑料球柱塞 塑料球柱塞 雙球柱塞 球頭柱塞 - 插入型 壓配柱塞 壓配柱塞
          型號 PBF-KN-A4-CE PNBF PNBF-KN PPP-N PPP-P PWF PPSS PPR PPRH
          特點 小型柱塞
          陶瓷球
          內六角型 內六角型 塑料制 塑料制
          電絕緣性
          雙球 插入型 壓入型
          小巧
          壓入型
          重載
          螺紋部材質 不銹鋼 不銹鋼 塑料 塑料 黃銅 不銹鋼 不銹鋼 不銹鋼
          銷部材質 陶瓷 不銹鋼 不銹鋼 塑料 不銹鋼 不銹鋼 不銹鋼 不銹鋼
          螺紋直徑 M4 ~ M16 M3 ~ M16 M3 ~ M16 M6 ~ M10 M6 ~ M10 - - - -
          載荷 8N ~ 142N 3N ~ 237N 3N ~ 237N 12N ~ 45N 12N ~ 45N ~ 15N 0.8N ~ 143N 1.8N ~ 26.5N 12.9N ~ 105N
          防松件
          CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
          商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情
          型號 PBF-10-KN-A4-CE PBF-10-KSN-A4-CE PBF-12-KN-A4-CE PBF-12-KSN-A4-CE PBF-16-KN-A4-CE PBF-16-KSN-A4-CE PBF-4-KN-A4-CE PBF-4-KSN-A4-CE PBF-5-KN-A4-CE PBF-5-KSN-A4-CE PBF-6-KN-A4-CE PBF-6-KSN-A4-CE PBF-8-KN-A4-CE PBF-8-KSN-A4-CE PNBF-10 PNBF-10-KS PNBF-10-KS-P PNBF-10-P PNBF-12 PNBF-12-KS PNBF-12-KS-P PNBF-12-P PNBF-16 PNBF-16-KS PNBF-16-KS-P PNBF-16-P PNBF-20 PNBF-20-KS PNBF-24 PNBF-24-KS PNBF-3 PNBF-3-P PNBF-4 PNBF-4-KS PNBF-4-KS-P PNBF-4-P PNBF-5 PNBF-5-KS PNBF-5-KS-P PNBF-5-P PNBF-6 PNBF-6-KS PNBF-6-KS-P PNBF-6-P PNBF-8 PNBF-8-KS PNBF-8-KS-P PNBF-8-P PNBF-10-KN PNBF-10-KN-P PNBF-10-KSN PNBF-10-KSN-P PNBF-12-KN PNBF-12-KN-P PNBF-12-KSN PNBF-12-KSN-P PNBF-16-KN PNBF-16-KN-P PNBF-16-KSN PNBF-16-KSN-P PNBF-20-KN PNBF-20-KSN PNBF-24-KN PNBF-24-KSN PNBF-3-KN PNBF-3-KN-P PNBF-4-KN PNBF-4-KN-P PNBF-4-KSN PNBF-4-KSN-P PNBF-5-KN PNBF-5-KN-P PNBF-5-KSN PNBF-5-KSN-P PNBF-6-KN PNBF-6-KN-P PNBF-6-KSN PNBF-6-KSN-P PNBF-8-KN PNBF-8-KN-P PNBF-8-KSN PNBF-8-KSN-P PPP-10-N PPP-6-N PPP-8-N PPP-10-P PPP-6-P PPP-8-P PWF-2.5 PWF-3 PWF-4 PWF-5 PWF-6 PWF-7 PWF-8 PPSS-10 PPSS-10-S PPSS-12 PPSS-12-S PPSS-2 PPSS-2.5 PPSS-2.5-S PPSS-2-S PPSS-3 PPSS-3.5 PPSS-3.5-S PPSS-3-S PPSS-4 PPSS-4.5 PPSS-4.5-S PPSS-4-S PPSS-5 PPSS-5.5 PPSS-5.5-S PPSS-5-S PPSS-6 PPSS-6-S PPSS-8 PPSS-8-S PPR-10 PPR-12 PPR-3 PPR-4 PPR-5 PPR-6 PPR-8 PPRH-10 PPRH-4 PPRH-5 PPRH-6 PPRH-8
          照片 PPR-KU PPR-KD PPRSC-KD PPRSC-KU PPRL-NI PPRL-KU PCF-B PCF-BN PSS
          產品名稱 壓配柱塞 壓配柱塞 壓配柱塞 壓配柱塞 壓配銷柱塞 壓配銷柱塞 小型柱塞 小型柱塞 小型柱塞
          型號 PPR-KU PPR-KD PPRSC-KD PPRSC-KU PPRL-NI PPRL-KU PCF-B PCF-BN PSS
          特點 壓入型
          小巧
          壓入型
          小巧
          壓入型
          小巧
          壓入型
          小巧
          壓入型銷柱塞 壓入型銷柱塞 小型柱塞 小型柱塞 小型柱塞
          螺紋部材質 塑料 塑料 - - 不銹鋼 不銹鋼 不銹鋼
          銷部材質 不銹鋼 塑料 - - 不銹鋼 塑料 不銹鋼
          螺紋直徑 - - - - - - M4 ~ M24 M4 ~ M24 M4 ~ M16
          載荷 1.7N ~ 25N 3N ~ 25N 3N ~ 22.3N 3N ~ 22.3N 3N ~ 29N 3N ~ 29N 4.5N ~ 223N 4.5N ~ 223N 1.6N ~ 59N
          防松件
          CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
          商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情
          型號 PPR-10-KU PPR-12-KU PPR-3-KU PPR-4-KU PPR-5-KU PPR-6-KU PPR-8-KU PPR-10-KD PPR-12-KD PPR-4-KD PPR-5-KD PPR-6-KD PPR-8-KD PPRSC-10-KD PPRSC-4-KD PPRSC-5-KD PPRSC-6-KD PPRSC-8-KD PPRSC-10-KU PPRSC-4-KU PPRSC-5-KU PPRSC-6-KU PPRSC-8-KU PPRL-10-NI PPRL-4-NI PPRL-5-NI PPRL-6-NI PPRL-8-NI PPRL-10-KU PPRL-4-KU PPRL-5-KU PPRL-6-KU PPRL-8-KU PCF-10-B PCF-10-BS PCF-12-B PCF-12-BS PCF-16-B PCF-16-BS PCF-20-B PCF-20-BS PCF-24-B PCF-24-BS PCF-4-B PCF-5-B PCF-6-B PCF-6-BS PCF-8-B PCF-8-BS PCF-10-BN PCF-10-BSN PCF-12-BN PCF-12-BSN PCF-16-BN PCF-16-BSN PCF-20-BN PCF-20-BSN PCF-24-BN PCF-24-BSN PCF-4-BN PCF-5-BN PCF-6-BN PCF-6-BSN PCF-8-BN PCF-8-BSN PSS-10-1 PSS-10-2 PSS-12-1 PSS-12-2 PSS-16-1 PSS-16-2 PSS-4-1 PSS-4-2 PSS-5-1 PSS-5-2 PSS-6-1 PSS-6-2 PSS-8-1 PSS-8-2
          照片 PSSS PSF PSF-SN PSF-KN PSN PSF-S PSF-SN-S PSP PSP-N
          產品名稱 小型柱塞 彈簧柱塞 彈簧柱塞 彈簧柱塞 彈簧柱塞 彈簧柱塞 彈簧柱塞 短行程柱塞 短行程柱塞
          型號 PSSS PSF PSF-SN PSF-KN PSN PSF-S PSF-SN-S PSP PSP-N
          特點 小型柱塞 銷柱塞 輕載 輕載 輕載 銷柱塞
          帶密封圈
          銷柱塞
          輕載
          帶密封圈
          帶防松件
          銷柱塞
          輕載
          螺紋部材質 不銹鋼 不銹鋼 不銹鋼 不銹鋼
          銷部材質 不銹鋼 不銹鋼 塑料 塑料 不銹鋼 塑料
          螺紋直徑 M4 ~ M16 M3 ~ M24 M3 ~ M20 M4 ~ M16 M4 ~ M16 M8 ~ M16 M8 ~ M16 M3 ~ M12 M5 ~ M12
          載荷 2N ~ 78.7N 2N ~ 245N 2N ~ 125N 4.5N ~ 100N 4.5N ~ 100N 9N ~ 113N 9N ~ 58N 0.29N ~ 98.1N 2N ~ 14.7N
          防松件
          CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
          商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情
          型號 PSSS-10-1 PSSS-10-3 PSSS-12-1 PSSS-12-3 PSSS-16-1 PSSS-16-3 PSSS-4-1 PSSS-4-3 PSSS-5-1 PSSS-5-3 PSSS-6-1 PSSS-6-3 PSSS-8-1 PSSS-8-3 PSF-10 PSF-10-SS PSF-12 PSF-12-SS PSF-16 PSF-16-SS PSF-20 PSF-20-SS PSF-24 PSF-24-SS PSF-3 PSF-4 PSF-5 PSF-5-SS PSF-6 PSF-6-SS PSF-8 PSF-8-SS PSF-10-SN PSF-12-SN PSF-16-SN PSF-20-SN PSF-3-SN PSF-4-SN PSF-5-SN PSF-6-SN PSF-8-SN PSF-10-KN PSF-12-KN PSF-16-KN PSF-4-KN PSF-5-KN PSF-6-KN PSF-8-KN PSN-10 PSN-12 PSN-16 PSN-4 PSN-5 PSN-6 PSN-8 PSF-10-S PSF-10-SS-S PSF-12-S PSF-12-SS-S PSF-16-S PSF-16-SS-S PSF-8-S PSF-8-SS-S PSF-10-SN-S PSF-12-SN-S PSF-16-SN-S PSF-8-SN-S PSP-10-5 PSP-10-5-S PSP-10-5-Z PSP-12-5 PSP-12-5-S PSP-12-5-Z PSP-3-1.5 PSP-3-1.5-S PSP-3-3 PSP-3-3-S PSP-4-2 PSP-4-2-S PSP-4-4 PSP-4-4-S PSP-4B-2-S PSP-5-3 PSP-5-3-S PSP-5-5 PSP-5-5-S PSP-5B-3 PSP-6-3 PSP-6-3-S PSP-6-5 PSP-6-5-S PSP-8-3 PSP-8-3-S PSP-8-3-Z PSP-8-4 PSP-8-4-S PSP-8-5 PSP-8-5-S PSP-8-5-Z PSP-10-5-N PSP-12-5-N PSP-5-3-N PSP-5-5-N PSP-6-3-N PSP-6-5-N PSP-8-3-N PSP-8-5-N
          照片 PSPS PSPS-N PLP PQC PQC-K PQCM PST PSTS PSTF
          產品名稱 短行程柱塞(不銹鋼制) 短行程柱塞(不銹鋼制) 長行程柱塞 快接銷柱塞 快接銷柱塞 快接銷柱塞 彈簧擋塊 彈簧擋塊 彈簧擋塊
          型號 PSPS PSPS-N PLP PQC PQC-K PQCM PST PSTS PSTF
          特點 銷柱塞 銷材質
          塑料制
          長行程 敲入型
          定位
          固定
          敲入型
          定位
          固定
          旋入型
          定位
          固定
          定位
          制動
          定位
          制動
          定位
          制動
          螺紋部材質 不銹鋼 不銹鋼 鋁合金 鋁合金 不銹鋼 不銹鋼 -
          銷部材質 不銹鋼 不銹鋼 塑料 不銹鋼
          螺紋直徑 M4 ~ M12 M4 ~ M12 M16 ~ M30 - - M12 ~ M18 - - -
          載荷 2N ~ 63.6N 2N ~ 63.6N 6.9N ~ 290N - - - 21N ~ 161N 21N ~ 161N 8N ~ 75N
          防松件
          CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
          商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情
          型號 PSPS-10-5-S PSPS-10-5-Z PSPS-12-5-S PSPS-12-5-Z PSPS-4-2-S PSPS-4-2-Z PSPS-5-3-S PSPS-5-3-Z PSPS-6-3-S PSPS-6-3-Z PSPS-8-3-S PSPS-8-3-Z PSPS-10-5-NS PSPS-10-5-NZ PSPS-12-5-NS PSPS-12-5-NZ PSPS-4-2-NS PSPS-4-2-NZ PSPS-5-3-NS PSPS-5-3-NZ PSPS-6-3-NS PSPS-6-3-NZ PSPS-8-3-NS PSPS-8-3-NZ PLP-12-10-SS PLP-16-10-S PLP-16-10-SS PLP-16-15-S PLP-16-15-SS PLP-16-20-S PLP-16-20-SS PLP-16-30-S PLP-16-30-SS PLP-16B-10-S PLP-16B-10-SS PLP-24-15-S PLP-24-15-SS PLP-30-20-S PLP-30-20-SS PQC-10-SA PQC-10-SB PQC-3-SA PQC-3-SB PQC-5-SA PQC-5-SB PQC-6-SA PQC-6-SB PQC-8-SA PQC-8-SB PQC-10-100-KA PQC-10-100-KB PQC-3-10-KA PQC-3-10-KB PQC-5-20-KA PQC-5-20-KB PQC-6-40-KA PQC-6-40-KB PQC-8-50-KA PQC-8-50-KB PQCM-10-100-18-SB PQCM-10-100-31.5-SB PQCM-10-200-18-SB PQCM-10-200-31.5-SB PQCM-10-300-18-SB PQCM-10-300-31.5-SB PQCM-5-100-11.5-SB PQCM-5-100-19-SB PQCM-5-20-11.5-SB PQCM-5-20-19-SB PQCM-5-50-11.5-SB PQCM-5-50-19-SB PQCM-6-150-11.5-SB PQCM-6-150-19-SB PQCM-6-40-11.5-SB PQCM-6-40-19-SB PQCM-6-75-11.5-SB PQCM-6-75-19-SB PST-10 PST-10-N PST-15 PST-15-N PST-20 PST-20-N PSTS-10 PSTS-15 PSTS-20 PSTF-22-KG-1 PSTF-22-KG-2 PSTF-22-NG-1 PSTF-22-NG-2 PSTF-22-NR-1 PSTF-22-NR-2 PSTF-32-KG-1 PSTF-32-KG-2 PSTF-32-NG-1 PSTF-32-NG-2 PSTF-32-NR-1 PSTF-32-NR-2 PSTF-39-KG-1 PSTF-39-KG-2 PSTF-39-NG-1 PSTF-39-NG-2 PSTF-39-NR-1 PSTF-39-NR-2
          格鲁竞技